Kempische Aeroclub
 
 

Privacy

Dit is de privacyverklaring voor de website van de Kempische Aeroclub vzw (KAC). Wij hechten waarde aan de privacy van bezoekers en beschrijven op deze pagina hoe we hiermee omgaan.

Voor de algemene privacyverklaring van de Kempische Aeroclub vzw verwijzen we naar dit document: Privacyverklaring Kempische Aeroclub vzw.

De privacyverklaring is geschreven in het kader van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Wij verzamelen zo weinig mogelijk persoonsgegevens van bezoekers.

Als je persoonsgegevens invoert in een formulier op de website, worden deze verwerkt voor het doeleinde van dat formulier, bijvoorbeeld voor het inschrijven voor een van de KAC-activiteiten. Dit wordt bij het formulier vermeld. Indien nodig vragen we toestemming voor de verwerking van die gegevens.

De persoonsgegevens die per e-mail naar de KAC gestuurd worden, gebruiken we voor het behandelen van de informatievraag.

Wie ontvangt je gegevens?

Alleen gegevensverwerkers van de KAC ontvangen jouw gegevens.
Verzamelde gegevens worden zonder jouw toestemming niet met derden gedeeld.

De KAC publiceert berichten en informatie op Facebook. Bezoek aan de publieke en club-interne KAC-Facebook-pagina’s valt onder het privacybeleid van Facebook. Wij geven geen persoonsgegevens door aan Facebook, tenzij met jouw toestemming.

Voor clubadministratie (e-mail, kalenders, bestandsopslag e.d.) maken wij gebruik van Google Workspace. Voor het privacybeleid van Google zie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Cookies

We plaatsen functionele cookies zodat leden kunnen inloggen in het ledengedeelte van de website. Zonder deze cookies is dit niet mogelijk. Hiervoor hoeven we wettelijk geen toestemming te vragen.

Op sommige plaatsen op de website laden we externe gegevens in, bijvoorbeeld een YouTube-filmpje. Hierbij kunnen extra cookies geplaatst worden. Voordat dit gebeurt, vragen we je toestemming hiervoor. Die toestemming slaan we ook op in een (functionele) cookie.

Verder plaatsen we geen cookies. Daarom hoeven we je ook geen toestemming te vragen om cookies te mogen plaatsen.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten volgens artikels 7.3 en 13 t.e.m. 22 van de genoemde Verordening:
  • Recht op informatie over de gegevensverwerking (via de privacyverklaringen)
  • Recht om toestemming voor gegevensverwerking in te trekken
  • Recht op inzage in jouw gegevens
  • Recht op aanpassing of verbetering van je gegevens
  • Recht op wissing van je gegevens (tenzij dit om wettelijke redenen niet mogelijk is)
  • Recht op beperking van verwerking
  • Recht om bezwaar tegen verwerking te maken
  • Recht om gegevens over te dragen naar een andere organisatie
  • Recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
  • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
Je kan je rechten op eenvoudig verzoek uitoefenen door contact op te nemen met het secretariaat via de contactgegevens.

Beveiliging van je gegevens

We beveiligen je gegevens via gangbare technische en organisatorische maatregelen.
De websitecommunicatie is beveiligd met SSL. Je gegevens staan opgeslagen op met wachtwoorden afgeschermde omgevingen en servers. Alleen geautoriseerde personen van de KAC hebben hier toegang toe. We maken dagelijks back-ups van de gegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten.
 
Mobiele versie | Contact | Privacy © 2023 - Kempische Aeroclub vzw
Even geduld...